Efi Fitriani, S.E., M.Si.

PROFIL

No Telp : 08122266037

Education : S1 Universitas Syiah Kuala, S2 Universitas Padjadjaran, S3 Universitas Padjadjaran

PENGALAMAN TRAINER
EMAIL

PRODI